Обяви|Публикуване на обяви|Помощ|Запазени обяви |Вход|Регистрация|Забравена парола

Фармация, фармакология - учебници и книги

КНИГИ ПО ФАРМАЦИЯ; ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ
(Цените са в български левове)
- Д. Трендафелов – „Неорганична химия” – 1982 г. – 10
- „Ръководство по обща и неорганична химия. За ВХТИ” – 1993 г. – 5
- с В. Василев; А. Пенчев; Б. Пирьова – „Анатомия и физиология на човека. За фармацевти” – 1986 г. – 15
- И. Кръстева; П. Стоянова – “Lingva pharmacevtica” – 1999 г. – 13
- с И. Кръстева; П. Стоянова – “Lingva pharmacevtica” + учебна тетрадка – 1999 г. – 17
- с Ом. Будевски – „Основи на аналитичната химия” – 1995 г. – 22
- Ом. Будевски – „Основи на аналитичната химия” – 1974 г. ; 1984 г. – 12
- „Ръководство по аналитична химия”, под ред. на Ом. Будевски – 1974 г. – 10
- Дамян Данчев – „Органична химия” – 1977 г. – 15
- Л. Величков; И. Иванов; Д. Сиджакова; К. Христова – „Ръководство по органична химия” – 1983 г. – 10
- с Д. Дочев; К. Колчаков; Л. Сираков – „Биохимия и клинична химия” – 1993 г. – 15
- с Д. Михайлова – „Физикохимия” – 1994 г. – 22
- с „Фармакология и токсикология”, под ред. на Д. Станева-Стойчева – 1983 г. – 13
- С. Вълев – „Ботаника. За фармацевти” – 1972 г. – 12
- „Ръководство по ботаника”, под ред. на С. Вълев – 1975 г. – 10
- С. Петров; Е. Паламарев – „Атлас по ботаника” – 1989 г. – 13
- В. Калинков – „Ботаника. За лесотехници” – 1985 г. – 10
- с А. Гегов – „Ботаника” – 1964 г. – 10
- с А. Бойчинов; Й. Бенбасат – „Фармакогнозия. За помощник-фармацевти” – 1975 г. – 10
- с Хр. Ахтарджиев и колектив –„Ръководство по фармакогнозия” – 1978 г. – 10
- с „Кратък енциклопедичен справочник по биотехнология”, под ред. на К. Марков; Х. Николов – 1988 г. – 8
- с Л. Илчев; Й. Гагаузов; Б. Ботев – „Анализ на лекарствени средства” – 1984 г. – 15
- с Т. Трендафилов – „Технология на лекарствените форми” – 1957 г. – 17
- с „Ръководство по аптечна технология”, под ред. на Т. Трандафилов – 1977 г. – 13
- с К. Христов и кол. – „Ръководство по аптечна и заводска технология на лекарствените форми и на галеновите препарати” – 1962 г. – 10
- с „Ръководство по технология на лекарствата”, под ред. на Е. Минков – 1 ч. – 1989 г. – 15
- с Е. Минков и кол. – „Основи на биофармацията” – 1994 г. – 17
- с И. Йонкова – „Основи на фармацевтичната растителна биотехнология” – 2009 г. – 15
- с М. Караиванова; Н. Данчев – „Фармакология. За студенти и специализанти” – ч. 1 – 2001 г. – 15

- И. Крушков; М. Марков; Т. Трайков – „Фармакология. За лаборанти” – 1998 г. – 8
- И. Крушков; И. Ламбев; С. Крушкова – „Фармакология. За сестри” – 1989 г. – 8
- И. Крушков; И. Ламбев; Н. Ангелов – „Лекарства, повлияващи болката и микробната инфекция в хирургията” – 1977 г. – 12
- И. Крушков; В. Мицов – „Synonyma medicamentorum” – 1974 г. – 5
- „Клинична фармакология. Учебник и ръководство” – 1993 г. – 15
- Г. Фурнаджиев; Д. Торева – „Фармакология. За стоматолози” – 1983 г. – 5
- „Ръководство по фармакология. За стоматолози”, под ред. на Г. Фурнаджиев – 1986 г. – 5
- „Лекарственные средства стоматология” – 1989 г. – 5
- Д. Станева; Л. Христов – „Фармакологични средства и клинично-лабораторни показатели” – 1980 г. – 7
- с „Фармакологията – основа на фармакотерапията”, под ред. на В. Петков – 1983 г. – 17
- с „Проблеми на клиничната фармакология и фармакотерапията”, под ред. на В. Петков – 1972 г. – 13
- с В. Петков – „Лекарство, организъм, фармакологичен ефект” – 1972 г. – 13
- с Д. Йорданов; П. Николов; А. Бойчинов – „Фитотерапия” – 1969 г. – 17
- с П. Чуролинов – „Фитотерапия в дерматологията и козметиката” – 10
- с П. Димков – „Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот” – т. 1 (Обща част) – 1977 г. – 17
- с П. Димков – „Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот” – т. 2 (Детски болести и вътрешни болести у възрастните) – 1978 г. – 25
- с М. Требен – „Здраве от аптеката на Господ. Съвети и опит с лечебни билки” – 1993 г. – 7
- с Н. Балтаджиев – „Лечебни растения, употребявани в народната медицина” – 1998 г. – 5
- с Й. Кюнцле – „Билколечение. Народна медицина” – 1991 г. – 5
- с „Д-р Милко Тошков и неговата билкова терапия” – 2
- с Ванга – „Чудотворни билкови рецепти” – 3
- А. Митрев; С. Попова – „Атлас на лечебните растения в България” – 1982 г. – 12
- И. Иванов; И. Ланджев; Г. Нешев – „Билките в България и използването им” – 1973 г. – 10
- Г. Нешев; И. Ланджев – „Справочник за билките” – 1989 г. – 8
- с Д. Памуков; Х. Ахтарджиев – „Природна аптека” – 1990 г. – 13
- с М. Николова; П. Манолов – „Наръчник по билколечение” – 1990 г. – 8
- с П. Манолов – „Справочник за отравянията с лечебни растения” – 1987 г. – 7
- А. Монов – „Наръчник по остри отравяния” – 1987 г. – 10
- с А. Монов – „Шокови състояния при остри токсични и алергични заболявания” – 1977 г. – 10
- с А. Монов; Д. Хаджиев; Н. Узунов – „Гърчови състояния” – 1987 г. – 10
- с Х. Михов – „Отравяния в детската възраст” – 1966 г. – 8
- с А. Папаян; Е. Цибулкин – „Остри токсикози в ранната детска възраст” – 1981 г. – 8
- с З. Станчев; В. Андреева – „Приложение на антибиотиците в педиатрията” – 1977 г. – 7
- с Х. Пеянечки – „Отровни ухапвания” – 1972 г. – 6
- G. Poch – “Combined effects of drugs and toxic agents” – 1993 г. – 12
- с Л. Хранов – „Катехоламини и депресия” – 2000 г. – 5
- с „Клинична неврофармакология”, под ред. ва И. Георгиев – 1982 г. – 17
- с „Фармакологично повлияване на стреса”, под ред. на Р. Овчаров – 1988 г. – 7
- с „Болката. Фармакологично повлияване”, под ред. на М. Николова; Р. Овчаров – 1987 г. – 8
- с „Медикаментозни увреждания на вътрешните органи”, под ред. на Е. Йорданова – 1988 г. – 13
- с Г. Костурков; М. Станева-Стоянова – „Медикаментозна алергия” – 1984 г. – 8
- с „Биопрепарати за медицинската практика“, под ред. на Ц. Цветков – 1992 г. – 12
- с „Извънбъбречни методи за очистване на кръвта”, под ред. на З. Киряков – 1984 г. – 10
- с К. Янков – „Антибиотици и подходяща антибиотична терапия на белодробните инфекции” – 2004 г. – 8
- с А. Дойчинов; А. Анастасов; Й. Топалов – „Лечение с антитромбозни медикаменти” – 1981 г. – 7
- с Б. Дьокерт – „Сърдечни глюкозиди” – 1977 г. – 6
- с Ц. Цветков; Ц. Такева; В. Станчев – „Рани – лечение с български биопрепарати” – 2003 г. – 10
- с „Алкохолни увреждания на черния дроб и храносмилателната система”, под ред. на Т. Ташев; Е. Иванов – 1980 г. – 8
- „Наръчник по професионални заболявания”, под ред. на С. Иванова; Ц. Алексиева – 1986 г. – 8
- с Н. Тонкин – „Не злоупотребявайте с лекарства” – 1969 г. – 5
- Е. Захариева; Л. Димитров; Е. Беловска; А. Караславова; Й. Мутафчиева; М. Юнова – „Лекарствен справочник на разрешените за употреба в НРБ лекарствени средства” – 1982 г. – 20
- с В. Георгиев – „Медиаторни аминокиселини в централната нервна система” – 1980 г. – 10
- с П. Шотеков и кол. – „Сермион в клиничната практика” – 2002 г. – 5
- “Lamisil. The evidence” – 2001 г. – 10
- с Н. Беловеждов; Х. Нешев – „Действие и метаболизъм на лекарствата при хронична бъбречна недостатъчност” – 1982 г. – 8
- с Н. Беловеждов; Х. Нешев – „Лекарствени нефропатии” – 1985 г. – 6
- „Фармакотерапия и бременност”, под ред. на Л. Яръков – 1981 г. – 12
- И. Славов – „Късни токсикози на бременността /ЕРН-симптоми/” – 1980 г. – 7
- с М. Бергер; В. Юргенс; И. Даскалова – „Инсулинотерапия” – 1993 г. – 10
- т Х. Нейчев – „Захвърли цигарата. Тютюнът” – 1927 г. – 5
- т Е. Майер – „За щастието в твоя дом. Алкохолът” – 1935 г. – 3
- с „Ендокринно-полови нарушения при алкохолизма”, под ред. на Т. Станкушев – 1978 г. – 12
- с Т. Станкушев – „Алкохолизъм” – 1979 г. – 8
- Т. Станкушев – „Наркомании” – 1982 г. – 10
- Й. Танковски и колектив – „Разговор за дроги. Ръководство за обучаващи” – 2004 г. – 8
- с Г. Малахов – „Рак и тумори. Световният опит в природолечението и народната медицина” – 2003 г. – 8
- С. Батечко и кол. – „Дванадесет стъпки към здравето с Тянши. Биологично активни добавки” – 2005 г. – 17
- с С. Батечко; А. Дубовчук; Н. Деревянко – „Златното съкровище на Тянши. Философията на здравето. Тайните на Изтока” – 2006 г. – 17
- с Дарлина Л’Ориндж – „Китайско билколечение” – 2000 г. – 8
- с Н. Ганчева – „Здраве от Изтока. Продукти на китайската медицина и Аюрведа. Каталог 2013-14 г. ” – 5
- с А. Гълъбов – „Първа помощ с хомеопатия за всички” – 2001 г. – 5
- с И. Енев – „Практическа хомеопатия” – 2003 г. – 10

ВЕРОСЛАВ
Цена:10.00 лв.
Местонахождение:гр. София
Обявата е публикувана на: 12 юлu 2018 г.
Валидност на обявата: 19 oктoмврu 2017 г.
* Обявата е разгледана 277 пъти

Данни за контакт

За връзка с подателя на обявата използвайте:
ВЕРОСЛАВ
0887480191
Skype
veroslavm

Изпрати съобщение

Още обяви...

Още обяви за: книги  учебници  фармация  фармакология

Въпроси и отговори по обявата

Задайте въпрос на подателя  (Трябва да сте логнат за да задавате или отговаряте на въпроси)
Няма въпроси и отговори за тази обява

Подобни обяви

Продавам много книги от лична библиотека-азбучен списък! 
1. 1280 жители-Джим Томпсън-5лв. 2. 2061 одисея трета-Артър Кларк-8лв. 3. 77 приказки от цял свят-10лв. 4. A book of Britain-В. Р. ...
 
КНИГИ ПО УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ (Цените са в български левове) - с Х. Куманов – „Урология” – 2010 г. – 15 - с „Урология”, под ред на Н. Атанасов; И. Викторов – 1979 г. – 30 - „Ръководство за ...
 
КНИГИ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (Цените са в български левове) - с Д. Стаматев – „Лекции по акушерство” – 1934 г. – 12 - с В. Щьокел – „Акушерство” – т. 1 – 1948 г. – 12 ...
 
КНИГИ ПО ПЕДИАТРИЯ (Цените са в български левове) - с А. Мунтау – „Педиатрия” – 1996 г. – 20 - с „Педиатрия”, под ред. на Ш. Ниньо – 1985 г. – 13 к „Педиатрия” – ч. 1-2 – 1987 г. – 20 ...
 
КНИГИ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ И УНГ (Цените са в български левове) - R. Bertolini; G. Leutert – “Atlas der anatomie des menschen nach systematischen und topographischen gesichtspunkten” – ...